Godis och hälsotidning? MHM

Vad sägs om kombinationen? Jag tycker den är bra.